forum.ww1aircraftmodels.com

Product Reviews => Magazines - DataFiles - Books => Topic started by: Des on April 16, 2016, 01:07:51 PM

Title: Centenary Datafile 171 - Aviatik (Berg) D.1 at War
Post by: Des on April 16, 2016, 01:07:51 PM
(https://lh3.googleusercontent.com/--AF-IiS0--o/VxGL1yTE4EI/AAAAAAAAUP4/UiDhEYXq8AM6vR0B0Xj60ACUCK0gs4BWQCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B1.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-41qSyEaTGn8/VxGL4owmVSI/AAAAAAAAUP4/yYJVxZSBSdsK63j3hdXM7nXet1cQAcIJACCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B2.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-4mrhntTosvM/VxGL7ssiOKI/AAAAAAAAUP4/WNPrrMtY_t44xQK51eSojLriI9HFzB_PACCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B3.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-54DP6CZWn3Q/VxGL-saZHQI/AAAAAAAAUP4/oI4bamCsJAQWAQ29I2PjKTZoKFCkxVB4QCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B4.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-liJAgY0ogR0/VxGMBNcP3NI/AAAAAAAAUP8/MRTcoRIPDUUTHU6I5Wv7khi-xazSUjHogCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B5.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-XG4yRd5m6KY/VxGMDy3_qnI/AAAAAAAAUP8/1o6AdZqmuv08dWrrXzdgn2PorMPcox2gQCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B6.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-TNCqYJyFIDA/VxGMGMmf0iI/AAAAAAAAUP8/kzOJ7kEo-eQQ2lfgjbdFSDyeaTo9clf1QCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B7.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-OY8V-_xoMuQ/VxGMIkg24BI/AAAAAAAAUP8/JUUVyMaOtTguEyk8qFk99asx6wz-Qmr_QCCo/s794-Ic42/datafile%2B171%2Bx%2B8.jpg)